Home » Ikke kategoriseret » Brandsikre trapper

Brandsikre trapper

En trappe kan udføres, så den er mere eller mindre beskyttet mod brand. Hvis trappen går i et trapperum, der skal fungere som flugtvej, er det vigtigt, at trappen er behandlet med brandhæmmende materiale. Er det sket, kan man til gengæld være sikker på at have en brandhæmmende trappe, som er med til sikre bygningens brugeres sikkerhed.

Bygningsreglementet fastsætter regler for, hvordan opgange og trapperum skal være brandsikret for bedst muligt at undgå, at en brand spreder sig fra etage til etage, og for at give bygningens brugere en mulighed for at slippe ud i tilfælde af brand. Der er fastlagt bestemte regler for materialer og udformning af brandhæmmende trapperum. Det enkelte trapperum skal være indrettet, så de egner sig til både at evakuere personer ved brand og til at brandmændene kan trænge ind i bygningen.

Dørene til et trapperum, der fungerer som flugtvej skal være branddøre, så ilden forhindres i at slippe ud i opgangen, og der vil oftest være monteret en røglem i toppen, så eventuel røg kan slippe den vej ud.

Trappen vil enten være udført i et ikke brændbart materiale som f.eks. beton eller stål, eller det vil være en trætrappe, som er behandlet med brandhæmmende maling.

En egentlig sikkerhedstrappe er altid placeret i et selvstændigt brandsikret trapperum. Her der det ikke nok med en brandhæmmende trappe. De eneste brandbare materialer, der må anvendes i et sådant rum er trappens håndlister. Desuden må der kun være adgang til sikkerhedstrappen fra det fri og fra en luftsluse. Der findes i bygningsreglementet helt klare retningslinjer for, hvordan en sådan luftsluse skal udformes.

I boligbyggeri er der regler for, hvor mange kvadratmeter bolig, der må deles om en enkelt sikkerhedstrappe, hvis denne trappe er den eneste flugtvej fra boligen. Der findes også regler for, hvor langt der maksimalt må være fra den enkelte bolig og hen til sikkerhedstrappen.


Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *