Home » Ikke kategoriseret

Category Archives: Ikke kategoriseret

Låsesmede

Låsesmedenes fag er gammelt, det har eksisteret i en eller anden form siden den dag mennesker begyndte at låse deres døre, og vil formentlig altid eksistere, så længe der er døre der skal aflåses, og værdier og personer, der skal sikres.

I middelalderen var låsesmedens arbejde noget mere simpelt end i dag, og hans arbejdsopgaver lignede nok mere en almindelig grovsmeds opgaver. De fleste almindelige borgeres huse havde kun en indvendig bolt eller en slå for døren, så der ikke kunne komme nogen ind i deres huse, mens de sov. Der var ikke mange værdier at stjæle i husene, så det var ikke nødvendigt at låse dem af, når man tog hjemmefra. Velhavende mennesker i datidens samfund havde derimod en lås på døren, og byens fangehul havde det sikkert også.

Først i 1860’erne opfandtes cylinderlåsen, som et tegn på, at der var stadigt større behov for at kunne aflåse og sikre værdier og personer. Men siden da skete der i mange årtier ikke større gennembrud. Låse mekanismerne er naturligvis blevet forfinet undervejs af forskellige tiders låsesmede, men den grundlæggende teknologi har været den samme. Indtil nu.

I vores tid er arbejdet og opgaverne for låsesmede blevet markant anderledes, og dermed også den viden og erfaring, som låsesmede skal tilegne sig. Siden den digitale verden har sneget sig ind i alle fagområder, også låsesmedenes, er jobbet blevet stadig mere videnstungt. Med nye teknologier som fingeraftryksaflæsere, øjen scannere og mobiltelefon-betjente låse, er låsesmedenes arbejdsfelt blevet kraftigt udvidet, og dermed også behovet for stadig efteruddannelse. Låsesmedene bliver altså ikke overflødige, bare fordi tidligere tiders låse teknologi bliver forældet, snarere tværtimod. Med de mange nye sikringsteknologier til rådighed og i kraftig vækst, bliver låsesmedenes fagområde stadigt bredere og mere krævende.

Muligvis er den gammeldags cylinderlås og tilhørende nøgle på vej “ud af døren”, men låsesmede kan vi ikke undvære, heller ikke om 100 år.

Brandsikre trapper

En trappe kan udføres, så den er mere eller mindre beskyttet mod brand. Hvis trappen går i et trapperum, der skal fungere som flugtvej, er det vigtigt, at trappen er behandlet med brandhæmmende materiale. Er det sket, kan man til gengæld være sikker på at have en brandhæmmende trappe, som er med til sikre bygningens brugeres sikkerhed.

Bygningsreglementet fastsætter regler for, hvordan opgange og trapperum skal være brandsikret for bedst muligt at undgå, at en brand spreder sig fra etage til etage, og for at give bygningens brugere en mulighed for at slippe ud i tilfælde af brand. Der er fastlagt bestemte regler for materialer og udformning af brandhæmmende trapperum. Det enkelte trapperum skal være indrettet, så de egner sig til både at evakuere personer ved brand og til at brandmændene kan trænge ind i bygningen.

Dørene til et trapperum, der fungerer som flugtvej skal være branddøre, så ilden forhindres i at slippe ud i opgangen, og der vil oftest være monteret en røglem i toppen, så eventuel røg kan slippe den vej ud.

Trappen vil enten være udført i et ikke brændbart materiale som f.eks. beton eller stål, eller det vil være en trætrappe, som er behandlet med brandhæmmende maling.

En egentlig sikkerhedstrappe er altid placeret i et selvstændigt brandsikret trapperum. Her der det ikke nok med en brandhæmmende trappe. De eneste brandbare materialer, der må anvendes i et sådant rum er trappens håndlister. Desuden må der kun være adgang til sikkerhedstrappen fra det fri og fra en luftsluse. Der findes i bygningsreglementet helt klare retningslinjer for, hvordan en sådan luftsluse skal udformes.

I boligbyggeri er der regler for, hvor mange kvadratmeter bolig, der må deles om en enkelt sikkerhedstrappe, hvis denne trappe er den eneste flugtvej fra boligen. Der findes også regler for, hvor langt der maksimalt må være fra den enkelte bolig og hen til sikkerhedstrappen.

Danfoss Living

I vores familie har der altid været tradition for, at vi ikke taler om arbejde over maden. Det kan naturligvis aldrig håndhæves helt, men som regel lykkes det. Indtil sidste efterår, hvor talen faldt på varmestyring og termostater, af alle ting. Vi mødtes til vores halvårlige familie-komsammen i min kones familie, 15 personer i alt, hos hendes bror.

Jeg har i en periode arbejdet for Danfoss, som sælger af deres Danfoss living produkter til privatekunder for en større vvs-virksomhed i Århus. Hvis jeg skulle begynde at tale om det arbejde til familiemiddage ville det meget hurtigt komme til at lyde som en salgstale, hvilket er en af grundene til, at jeg lader være. Men til sidste familietræf kunne det ikke undgås, for min svoger var i gang med at ombygge et gammelt hus, og samtalen drejede ind på fjernvarmepriser, gamle oliefyr, og varmestyring.

Jeg havde lyst til at sige en hel masse om Danfoss Living produkterne, for de ville helt sikkert leve op til min svogers krav om nem varmestyring og billig varmeregning. Heldigvis spurgte han selv! Jeg fortalte om alle fordelene, og skyndte mig at anbefale en forhandler i Vejle, så jeg undgik at få kommision af et evt. salg. Det er jo familie…